قالیشویی رز

قالیشویی رز

 

بهترین شستشوی فرش بوسیله دستگاههای تمام اتوماتیک و مجهز به گرمخانه گازی

متخصص در شستشوی فرشهای گل ابریشم و نفیس

 با ضمانت نامه ، آبکشی کامل فرش با اصول مذهبی

خدمات عبارت اند از : رنگبرداری ، رفوکاری ، چرم دوزی و ریشه زنی ، رفع سوختگی

خشکشویی مبلمان با دستگاه راکداکتور و شامپوی خارجی

جهت جلوگیری از چروک و یا شکستگی پس از شستشو فرشها بصورت لول و اتو

. شده تحویل داده میشود